Giới thiệu về SEN GÒ NỔI

Gò Nổi là tên một vùng đất được bao bọc hai nhánh của sông Thu Bồn tại thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

Sen Gò Nổi được chế biến và bảo quản bằng các phương pháp như sấy lạnh, sấy thăng hoa.